Veľmi často sa stretávame s prípadmi, kedy sa ľudia snažia problémy odsúvať a tým získať viac času na ich riešenie. Áno, vzniknuté situácie sú náročné, rozhovory o finančných problémoch s cudzími ľuďmi nie sú príjemné a zväčša si vyžadujú veľmi zložité riešenia.

Toto sú dôvody, prečo nás láka schovávať sa pred našimi problémami a ich riešenie odsúvame. „Pokiaľ nedvihnem telefón, exekútor mi nič nespraví.“, tvrdila pani Andrea z Nových Zámkov, ktorá napokon celkom vyrovnala svoje tri záväzky. Toto nie je pravda a k týmto problémom sa treba od začiatku postaviť čelom, kým je na to ešte čas. Ak Vás kontaktuje nejaká inkasná spoločnosť, všetko sa dá ešte zachrániť a vo väčšine prípadov sa dá dlh dosplácať v rozumných splátkach.

Z tohto dôvodu je najlepšie, čo najskôr kontaktovať odborníkov, ktorí majú bohaté skúsenosti s ľuďmi, ktorí sa dostali do finančných ťažkostí a to často nie svojim zavinením. Naši pracovníci s Vami dokážu prehodnotiť Vaše aktuálne možnosti a tiež vedia vybaviť pre Vás výhodný splátkový kalendár.

Pozitívnou správou je, že z mesiaca na mesiac narastá počet aktívnych ľudí, ktorí nás kontaktujú so svojimi finančnými problémami a ubúda počet dlžníkov, ktorí svoje dlhy odsúvajú a neriešia a strkajú hlavu do piesku.