skyscraper

Chcem uhradiť dlh

Váš záväzok môžete uhradiť z každej banky prevodom, priamym vkladom na pobočke veriteľa alebo poštovou poukážkou na každej Pošte.

Ponúkame Vám k nahliadnutiu najpoužívanejšie údaje k platbe:

Záväzky voči Tatra banka, a.s.

Variabilný symbol IBAN Suma
Variabilný symbol IBAN Suma

Záväzky pôvodne voči GE Money, a.s.

Variabilný symbol IBAN Suma

Záväzky voči Slovak Telekom, a.s.

Variabilný symbol IBAN Suma

Záväzky voči Sberbank Slovensko, a.s.

Variabilný symbol IBAN Suma

NAŠI KLIENTI